27
dec

ROOM Izuzetne ličnosti decenije

IZUZETNE LIČNOSTI su ličnosti koje se izdvajaju izuzetnošću –  postignutim rezultatima, doprinosom sredini, čovekoljubljem i koji bi trebalo da budu uzori  građanima Srbije, pre svega mladima. U saradnji sa...

Pogledaj više